Cacicol®

Cacicol

Нов продукт

Cacicol® - 5бр.монодози

Матриксна терапия за роговицата при:

 • Невротрофични язви
 • Херпесни инфекции
 • Химични изгаряния
 • Механични травми
 • Рефрактивна хирургия на роговицата
 • Токсична кератопатия
 • Тежък сух синдром
 • Язва на Mooren
 • Без консервант

Повече детайли

105,00 лв.

Повече информация

Cacicol®- матриксната терапия за роговицата

Екстрацелуларният матрикс (ЕЦМ) представлява околната среда на клетката (клетъчната микросреда). Той е своеобразно скеле (поддържаща, носеща структура) на роговичните клетки.

Екстрацелуларните протеини (матриксните протеини) са обединени в сложно организирана мрежа (предимно от колагени и еластини), които са свързани чрез полимери (глюкозаминогликани и хепарансулфат). Глюкозаминогликаните и хепарансулфатът свързват и защитават матриксните протеини и следователно тъканния интегритет.

ЕЦМ поддържа клетъчната хомеостаза, като съдържа всички клетъчни сигнални протеини (протеини за междуклетъчна комуникация- цитокини и растежни фактори) и взаимодейства с глюкозаминогликаните и хепарансулфата.

ЕЦМ има ключова роля за клетъчната комуникация, посредством която се задействат, осъществяват и регулират процесите на заздравяване на тъканта. ЕЦМ запазва тъканния архитектурен интегритет и регулира клетъчното поведение.

Различни по етиология и патологичен механизъм увреждания на корнеята причиняват деградация на глюкозаминогликаните, което води до нарушения в протекцията на матриксните протеини. По този начин те също деградират и настъпва дезорганизация на клетъчната среда. Това от своя страна задейства естествените процеси на репарация (възстановяване). В някои случаи обаче (хронични язви), поради различни причини, тези процеси не завършват и се влиза в порочен кръг от заздравителни и деструктивни процеси, от който трудно се излиза със стандартна терапия.

Cacicol® представлява структурен аналог на глюкозаминогликана и хепарансулфата. Той реструктурира и протектира роговичната тъкан от протеолитичната деградация в тези хронични патологични състояния и прекъсва порочния кръг. На практика насочва процесите в посока репарация като имитира естествената микросреда на клетката, замествайки деградиралия хепарансулфат и взаимодействайки със структурните и сигналните протеини.

Молекулата принадлежи към т. нар. регенериращи агенти, които подобряват качеството и скоростта на заздравяване на тъканите като стимулират естествените процеси на регенерация.

Cacicol® е потенциална алтернатива на лечение, неинвазивен терапевтичен подход в менажирането на роговични невротрофични язви. Той осигурява ефективна реепителизация при невротрофични язви, неподдатливи на стандартна терапия. Подходящ е при:

 • херпесни инфекции,
 • химични изгаряния,
 • механични травми,
 • рефрактивна хирургия на роговицата,
 • токсична кератопатия,
 • тежък сух синдром,
 • язва на Mooren

и др. състояния, довели до хронична терапевтично резистентна корнеална язва.

За сваляне

Листовка Cacicol

Продуктова листовка

За сваляне (3.44M)

Брошура Cacicol

Продуктова брошура (английски език)

За сваляне (6.6M)