Ресвератролът е полифенол, съдържащ се в растенията и най-вече в гроздето, което се консумира най-много във Франция под формата на червено вино. Защитните свойства на това вещество, срещу редица заболявания и особено сърдечно-съдови нарушения, са познати от векове. Характерно за французите и най-вече за населението в южно-западните области на страната, е високият калориен прием, съдържанието на големи количества животински мазнини в храната и високите нива на холестерол в кръвта. Освен това, французите консумират много растителни мазнини, плодове, зеленчуци...и вино. И все пак, малка част от французите страдат от инфаркт, в сравнение с населението на други индустриално развити страни. Този феномен стои в основата на понятието „Френски парадокс” и макар че има множество хипотези, към момента няма надеждни доказателства, които да го обясняват. 

А дали причината за този парадокс не е Ресвератрол?

Редица експериментални проучвания in vitro или с животински модели, проведени още през 90-те години на миналия век, демонстрират цялостния протективен ефект на малката молекула. Резултатите са толкова убедителни, че в момента се провеждат клиничните изпитвания при хора с различни и най-вече злокачествени заболявания. Прогресът в медицината, дава възможност за все по-добър контрол над причините за преждевременна смърт в индустриално развитите страни. Застаряването на населението е причина за появата на възрастово-свързани, дегенеративни патологии: Сенилна дегенерация на макулата, Ракови заболявания, Невродегенеративни заболявания, Сърдечно-съдови заболявания...
Днес, здравето на хората зависи от превенцията и забавянето на клетъчната дегенерация. 
Така, терминът „средна продължителност на живот“, придобива смисъл на дълголетие, при липса на колкото е възможно повече нежелани събития, свързани с процеса на стареене.

Ресвератролът има важна роля в тази нова ера, като разкрива огромни перспективи, свързани с всички аспекти на стареенето. Всяка година, стотици публикации във водещи международни списания като Nature, Cell, Life... хвърлят все повече светлина върху разбирането на клетъчното стареене и свързаните с него, механизми на действие на Ресвератрол. Проведените проучвания са до толкова задълбочени, че фармацевтични гиганти в Америка и Европа, вече разработват нови терапевтични средства на базата на Ресвератрол...

Тази малка, 100% натурална молекула, е вече достъпна за всеки, днес и сега!

Свързани продукти

Повече информация